Cho khối chóp $S ABC$ có đáy là...

Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều, $SA\bot (ABC)$ và $SA=a...

-1
Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều, $SA\bot (ABC)$ và $SA=a.$ Biết rằng thể tích của khối chóp $S.ABC$bằng $\sqrt{3}{{a}^{3}}.$ Tính độ dài cạnh đáy của khối chóp $S.ABC.$
$2\sqrt{3}a$$2\sqrt{2}a$$3\sqrt{3}a$$2a$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$2\sqrt{3}a$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP