Cho số phức z=a+bi a b in mathbb...

Cho số phức \[z=a+bi\,\,(a,b\in \mathbb{R}).\] Khẳng định nào sau đây...

0
Cho số phức \[z=a+bi\,\,(a,b\in \mathbb{R}).\] Khẳng định nào sau đây là sai?
\[|z|=\sqrt{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}\].\[\overline{z}=a-bi\].\[{{z}^{2}}\] là số thực.\[z.\overline{z}\] là số thực.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[{{z}^{2}}\] là số thực.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP