Cho ba số $a b c d$ theo...

Cho ba số $a,b,c,d$ theo thứ tự đó tạo thành cấp số nhân với công bội...

0
Cho ba số $a,b,c,d$ theo thứ tự đó tạo thành cấp số nhân với công bội khác $1$. Biết tổng ba số hạng đầu bằng $\frac{148}{9}$, đồng thời theo thứ tự đó chúng lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng. Tính giá trị biểu thức $T=a-b+c-d$?
$T=\frac{101}{27}.$$T=\frac{100}{27}.$$T=-\frac{100}{27}.$$T=-\frac{101}{27}.$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$T=-\frac{100}{27}.$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP