Cho f x = sqrt 1+3x - sqrt...

Cho \[f(x)=\sqrt{1+3x}-\sqrt[3]{1+2x}\] , \[g(x)=\operatorname{s}\tex...

0
Cho \[f(x)=\sqrt{1+3x}-\sqrt[3]{1+2x}\] , \[g(x)=\operatorname{s}\text{inx}\]. Tính giá trị của \[\frac{f'(0)}{g'(0)}\].
$0$.$1.$ $\frac{5}{6}$ $\frac{6}{5}$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{5}{6}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP