Cho lăng trụ đứng $ABC A'B'C'$ có đáy...

Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác$ABC$vuông cân tại $...

0
Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác$ABC$vuông cân tại $A$, cạnh $BC=a\sqrt{6}$. Góc giữa mặt phẳng $\left( AB'C \right)$ và mặt phẳng $\left( BCC'B' \right)$ bằng${{60}^{0}}$. Tính thể tích $V$ của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$?
$V=\frac{2{{a}^{3}}\sqrt{3}}{3}.$$V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{2}.$$V=\frac{3{{a}^{3}}\sqrt{3}}{4}.$$V=\frac{3{{a}^{3}}\sqrt{3}}{2}.$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$V=\frac{3{{a}^{3}}\sqrt{3}}{2}.$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP