Nghiệm lớn nhất của phương trình $2 cos...

Nghiệm lớn nhất của phương trình $2\cos 2x-1=0$ trong đoạn $\left[ 0;...

0
Nghiệm lớn nhất của phương trình $2\cos 2x-1=0$ trong đoạn $\left[ 0;\pi \right]$ là:
$x=\pi .$$x=\frac{11\pi }{12}.$$x=\frac{2\pi }{3}.$$x=\frac{5\pi }{6}.$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$x=\frac{5\pi }{6}.$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP