Cho hình chóp $S ABCD$ có đáy $ABCD$...

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB=2a,\tex...

0
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB=2a,\text{ }AD=a\sqrt{2}.$ Tam giác $SAB$ đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích $V$ của hình chóp $S.ABCD$ là:
$V=\frac{3{{a}^{3}}\sqrt{2}}{4}.$$V=\frac{2{{a}^{3}}\sqrt{3}}{3}.$$V=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{6}}{3}.$$V=\frac{2{{a}^{3}}\sqrt{6}}{3}.$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$V=\frac{2{{a}^{3}}\sqrt{6}}{3}.$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP