Biết rằng $ int limits_ 0 ^ 1...

Biết rằng $\int\limits_{0}^{1}{x\cos 2xdx=\frac{1}{4}\left( a\sin 2+b...

0
Biết rằng $\int\limits_{0}^{1}{x\cos 2xdx=\frac{1}{4}\left( a\sin 2+b\cos 2+c \right)}$, với $a,b,c\in \mathbb{Z}.$ Khẳng định nào sau đây đúng ?
$a+b+c=1.$$a-b+c=0.$$2a+b+c=-1.$$a+2b+c=1.$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$a-b+c=0.$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP