Cho hàm số $f x = left begin...

Cho hàm số $f(x) = \left\{ \begin{array}{l} \frac{{a{x^2} - (a - 2)x ...

0
Cho hàm số $f(x) = \left\{ \begin{array}{l} \frac{{a{x^2} - (a - 2)x - 2}}{{\sqrt {x + 3} - 2}}{\rm{ khi }}x \ne 1\\ 8 + {a^2}{\rm{khi }}x = 1\end{array} \right.$. Có tất cả bao nhiêu giá trị của \[a\] để hàm số liên tục tại $x=1$?
$1.$$0.$$3.$$2.$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$2.$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP