Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn...

Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=\frac{\sin x+\cos ...

0
Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=\frac{\sin x+\cos x}{2\sin x-\cos x+3}$ lần lượt là:
$m=-1;\text{ }M=\frac{1}{2}.$$m=-1;\text{ }M=2.$$m=-\frac{1}{2};\text{ }M=1.$$m=1;\text{ }M=2.$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$m=-1;\text{ }M=\frac{1}{2}.$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP