Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng...

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a . Gọi M, N lần lượt là trọng tâm ...

0
Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a . Gọi M, N lần lượt là trọng tâm các tam giác ABD, ABC và E là điểm đối xứng với B qua D . Mặt phẳng (MNE) chia khối tứ diện ABCD thành hai khối đa diện trong đó khối đa diện chứa đỉnh A có thể tích V .
$\frac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{96}.$$\frac{9{{a}^{3}}\sqrt{2}}{320}.$$\frac{3{{a}^{3}}\sqrt{2}}{320}.$$\frac{3{{a}^{3}}\sqrt{2}}{80}.$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{9{{a}^{3}}\sqrt{2}}{320}.$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP