Cho hai số phức z và z’ Trong...

Cho hai số phức z và z’. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

0
Cho hai số phức z và z’. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
$\left| z+z' \right|=\left| z \right|+\left| z' \right|$$\left| z.z' \right|=\left| z \right|.\left| z' \right|$$\overline{z}.\overline{z'}=\overline{z.z'}$$\overline{z}+\overline{z'}=\overline{z+z'}$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
$\left| z+z' \right|=\left| z \right|+\left| z' \right|$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP