Nghiệm của phương trình $ log 10 ^...

Nghiệm của phương trình $\log {{10}^{100.x}}=250$ thuộc khoảng nào sa...

0
Nghiệm của phương trình $\log {{10}^{100.x}}=250$ thuộc khoảng nào sau đây?
$\left( 0;2 \right)$$\left( 2;+\infty \right)$$\left( -\infty ;-2 \right)$$\left( -2;0 \right)$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\left( 2;+\infty \right)$

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP