Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz...

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình đường thẳng đi ...

0
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình đường thẳng đi qua điểm \[A(0;-1;3)\] và vuông góc với mặt phẳng $(P):x+3y-1=0.$
$\left\{ \begin{array}{l}x = t\\y = - 1 + 2t\\z = 3 + 2t\end{array} \right.$$\left\{ \begin{array}{l}x = 1\\y = 3 - t\\z = 3\end{array} \right.$$\left\{ \begin{array}{l}x = t\\y = - 1 + 3t\\z = 3 - t\end{array} \right.$$\left\{ \begin{array}{l}x = t\\y = - 1 + 3t\\z = 3\end{array} \right.$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\left\{ \begin{array}{l}x = t\\y = - 1 + 3t\\z = 3\end{array} \right.$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP