Cho tập $X= left 1 2 3 10...

Cho tập $X=\left\{ 1,2,3,....,10 \right\}$. Hỏi có tất cả bao nhiêu m...

0

Cho tập $X=\left\{ 1,2,3,....,10 \right\}$. Hỏi có tất cả bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

(I). “Mỗi hoán vị của X là một chỉnh hợp chập 10 của X”.

(II). “Tập $B=\left\{ 1,2,3 \right\}$ là một chỉnh hợp chập 3 của X”.

(III). “$A_{10}^{3}$ là một chỉnh hợp chập 3 của X”.

0123

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP