Gieo đồng thời hai con súc sắc cân...

Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để...

0
Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc là bằng nhau.
$\frac{1}{4}$$\frac{1}{3}$$\frac{1}{6}$$\frac{1}{2}$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{1}{6}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP