Đồ thị hàm số y= frac x ^...

Đồ thị hàm số \[y=\frac{{{x}^{2}}+1}{{{x}^{2}}-4}\] có tất cả bao nhi...

0

3 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
x=2, x=-2, y=1
3

Gửi 2 năm trước

1
Đi làm rồi xem lại mấy câu này cũng rối – Sefse Fesf2 năm trước
Thêm bình luận
0
x=2, x=-2, y=1
3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận
0
Đáp án đúng của câu này là:
3

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP