Hàm số f x = x ^ 3...

Hàm số \[f(x)={{x}^{3}}+a{{x}^{2}}+bx+c\] đạt cực tiểu tại điểm \[x=1...

0
Hàm số \[f(x)={{x}^{3}}+a{{x}^{2}}+bx+c\] đạt cực tiểu tại điểm \[x=1,f(1)=-3\] và đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2. Tính \[T=a+b+c.\]
\[T=9\]\[T=1\]\[T=-2\]\[T=-4\]

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[T=-4\]

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP