Cho $a>b>-1 $ Tích phân $I= int limits_...

Cho $a>b>-1.$ Tích phân $I=\int\limits_{a}^{b}{\ln }(x+1)\,\text{d}x$...

0
Cho $a>b>-1.$ Tích phân $I=\int\limits_{a}^{b}{\ln }(x+1)\,\text{d}x$ bằng biểu thức nào sau đây?
$I=\left. (x+1)\ln (x+1) \right|_{a}^{b}-a+b$.$I=\left. (x+1)\ln (x+1) \right|_{a}^{b}-b+a$.$\left. I=\frac{1}{(x+1)} \right|_{a}^{b}$.$\left. I=x\ln (x+1) \right|_{a}^{b}+\int\limits_{a}^{b}{\frac{x}{x+1}dx}$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$I=\left. (x+1)\ln (x+1) \right|_{a}^{b}-b+a$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP