Giả sử trong khai triển $ left 1+ax...

Giả sử trong khai triển $\left( 1+ax \right){{\left( 1-3x \right)}^{6...

0
Giả sử trong khai triển $\left( 1+ax \right){{\left( 1-3x \right)}^{6}}$ với $a\in \mathbb{R}$ thì hệ số của số hạng chứa ${{x}^{3}}$ là 405. Tính \[a.\]
96714

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
7

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP