Cho tam giác đều ABC cạnh a Gọi...

Cho tam giác đều \[ABC\] cạnh \[a.\] Gọi \[\left( P \right)\] là mặt ...

0
Cho tam giác đều \[ABC\] cạnh \[a.\] Gọi \[\left( P \right)\] là mặt phẳng chứa đường thẳng \[BC\] và vuông góc với mặt phẳng \[\left( ABC \right).\] Trong \[\left( P \right),\] xét đường tròn (C) đường kính \[BC.\] Tính bán kính của mặt cầu chứa đường tròn (C) và đi qua điểm \[A\].
\[a\sqrt{3}\]\[\frac{a\sqrt{3}}{2}\]\[\frac{a\sqrt{3}}{3}\]\[\frac{a\sqrt{3}}{4}\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[\frac{a\sqrt{3}}{3}\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP