Gọi $ z _ 1 $là nghiệm phức...

Gọi ${{z}_{1}}$là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình ${{z}...

0
Gọi ${{z}_{1}}$là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình ${{z}^{2}}+6z+13=0.$ Tìm tọa độ điểm M biểu diễn số phức $w=\left( i+1 \right){{z}_{1}}$.
$M\left( -5;-1 \right)$$M\left( 5;1 \right)$$M\left( -1;-5 \right)$$M\left( 1;5 \right)$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$M\left( -5;-1 \right)$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP