Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz...

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với $A(1;1;1),\...

0
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với $A(1;1;1),\,\,B(2;3;0).$ Biết rằng tam giác ABC có trực tâm $H(0;3;2),$tìm tọa độ của điểm \[C.\]
$C(3;2;3)$$C(4;2;4)$$C(1;2;1)$$C(2;2;2)$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$C(1;2;1)$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP