Trong các hàm số sau hàm số nào...

Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó?

0
Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó?
\[y=x-{{\sin }^{2}}x\]\[y=\cot x\]\[y=\sin x\]\[y=-{{x}^{3}}\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[y=x-{{\sin }^{2}}x\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP