Tính tổng $T= frac C_ 2018 ^ 0...

Tính tổng $T=\frac{C_{2018}^{0}}{3}-\frac{C_{2018}^{1}}{4}+\frac{C_{2...

0
Tính tổng $T=\frac{C_{2018}^{0}}{3}-\frac{C_{2018}^{1}}{4}+\frac{C_{2018}^{2}}{5}-\frac{C_{2018}^{3}}{6}+\cdots -\frac{C_{2018}^{2017}}{2020}+\frac{C_{2018}^{2018}}{2021}.$
$\frac{1}{4121202989}$$\frac{1}{4121202990}$$\frac{1}{4121202992}$$\frac{1}{4121202991}$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\frac{1}{4121202990}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP