Gọi M m lần lượt là giá trị...

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ...

0
Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y=x(2017+\sqrt{2019-{{x}^{2}}})\] trên tập xác định của nó. Tính \[M-m\].
\[\sqrt{2019}+\sqrt{2017}\]\[2019\sqrt{2019}+2017\sqrt{2017}\]\[4036\]\[4036\sqrt{2018}\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[4036\sqrt{2018}\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP