Hàm số nào dưới đây đồng biến trên...

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $\left( 0;\frac{5\pi }{6} \...

0
Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $\left( 0;\frac{5\pi }{6} \right)$?
$y=\sin x$.$y=\cos x$.$y=\sin \left( x-\frac{\pi }{3} \right)$.$y=\sin \left( x+\frac{\pi }{3} \right)$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$y=\sin \left( x-\frac{\pi }{3} \right)$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP