Dãy số nào sau đây có giới hạn...

Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0 ?

0
Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0 ?
${{u}_{n}}={{\left( \frac{-2}{3} \right)}^{n}}$.${{u}_{n}}={{\left( \frac{6}{5} \right)}^{n}}$.${{u}_{n}}=\frac{{{n}^{3}}-3n}{n+1}$.${{u}_{n}}={{n}^{2}}-4n$.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
${{u}_{n}}={{\left( \frac{-2}{3} \right)}^{n}}$.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP