Viết phương trình tiếp tuyến của left C...

Viết phương trình tiếp tuyến của \[\left( C \right):y=\frac{1}{3}{{x}...

0
Viết phương trình tiếp tuyến của \[\left( C \right):y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}+{{x}^{2}}-2\] tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình \[y=0.\]
$y=-3x+\frac{7}{3}.$$y=-x-\frac{1}{3}.$$y=-x-\frac{7}{3}.$$y=-x+\frac{11}{3}.$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$y=-x-\frac{7}{3}.$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP