Cho hàm số $y= frac ax+b cx+1 $...

Cho hàm số $y=\frac{ax+b}{cx+1}$ có bảng biến thiên:Xét các mệnh đề:(...

0
Cho hàm số $y=\frac{ax+b}{cx+1}$ có bảng biến thiên:Xét các mệnh đề:
(1) $c=1.$
(2) $a=2.$
(3) Hàm số đồng biến trên $\left( -\infty ;-1 \right)\cup \left( -1;+\infty \right)$.
(4) Nếu $y'=\frac{1}{{{\left( x+1 \right)}^{2}}}$ thì $b=1.$
Tìm số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên.
3.4.1.2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP