Với $0 < a ne 1$ ...

Với $0

0

Với $0 < a \ne 1$, biểu thức nào sau đây có giá trị dương ?

${{\log }_{a}}\left( {{\log }_{2}}\left( {{2}^{\frac{1}{a}}} \right) \right)$.${{\log }_{a}}\left( \frac{1}{\log 10} \right)$.${{\log }_{a}}\left( \frac{1}{\sqrt[4]{a}} \right)$.${{\log }_{2}}\left( {{\log }_{\sqrt[4]{a}}}a \right)$.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
${{\log }_{2}}\left( {{\log }_{\sqrt[4]{a}}}a \right)$.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP