Cho hình chóp S ABC có đáy ABC...

Cho hình chóp \[S.ABC\]có đáy \[ABC\] là tam giác đều cạnh a, cạnh bê...

0
Cho hình chóp \[S.ABC\]có đáy \[ABC\] là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và$SA=2a$.Gọi M là trung điểm của SC. Tính côsin của góc $\alpha $là góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng $\left( ABC \right)$.
$\cos \alpha =\frac{\sqrt{7}}{14}.$$\cos \alpha =\frac{2\sqrt{7}}{7}.$$\cos \alpha =\frac{\sqrt{5}}{7}.$$\cos \alpha =\frac{\sqrt{21}}{7}.$

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
$\cos \alpha =\frac{\sqrt{21}}{7}.$

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP