Cho hình chóp $S ABCD$có đáy$ABCD$ là hình...

Cho hình chóp $S.ABCD$có đáy$ABCD$ là hình bình hành tâm $O$, gọi $I$...

0
Cho hình chóp $S.ABCD$có đáy$ABCD$ là hình bình hành tâm $O$, gọi $I$ là trung điểm của cạnh $SC$. Mệnh đề nào sau đây sai ?
$IO//mp\left( SAB \right).$$IO//mp\left( SAD \right).$Mặt phẳng $\left( IBD \right)$ cắt hình chóp $S.ABCD$ theo thiết diện là một tứ giác.$mp\left( IBD \right)\cap mp\left( SAC \right)=IO.$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mặt phẳng $\left( IBD \right)$ cắt hình chóp $S.ABCD$ theo thiết diện là một tứ giác.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP