Tính đạo hàm của hàm số $y= 2...

Tính đạo hàm của hàm số $y={{2}^{2x+3}}$.

0
Tính đạo hàm của hàm số $y={{2}^{2x+3}}$.
${y}'={{2}^{2x+2}}\ln 4$.${y}'={{4}^{x+2}}\ln 4$.${y}'={{2}^{2x+2}}\ln 16$.${y}'={{2}^{2x+3}}\ln 2$.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
${y}'={{2}^{2x+2}}\ln 16$.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP