Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề...

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

0
Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:
Cho đường thẳng $a\bot \left( \alpha \right)$, mọi mặt phẳng $\left( \beta \right)$ chứa $a$ thì $\left( \beta \right)\bot \left( \alpha \right)$.Cho hai đường thẳng $a$ và $b$ vuông góc với nhau, nếu mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ chứa $a$ và mặt phẳng $\left( \beta \right)$ chứa $b$ thì $\left( \alpha \right)\bot \left( \beta \right)$.Cho hai đường thẳng $a$ và $b$ vuông góc với nhau, mặt phẳng nào vuông góc với đường này thì song song với đường kia.Cho hai đường thẳng chéo nhau $a$và $b$, luôn luôn có mặt phẳng chứa đường này và vuông góc với đường thẳng kia.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cho đường thẳng $a\bot \left( \alpha \right)$, mọi mặt phẳng $\left( \beta \right)$ chứa $a$ thì $\left( \beta \right)\bot \left( \alpha \right)$.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP