Cho hàm số y= frac 12+ sqrt 4x-...

Cho hàm số \[y=\frac{12+\sqrt{4x-{{x}^{2}}}}{\sqrt{{{x}^{2}}-6x+2m}}\...

0
Cho hàm số \[y=\frac{12+\sqrt{4x-{{x}^{2}}}}{\sqrt{{{x}^{2}}-6x+2m}}\] có đồ thị $({{C}_{m}})$. Tìm tập S tất cả các giá trị của tham số thực m để $\left( {{C}_{m}} \right)$ có đúng hai tiệm cận đứng.
$S=\left[ 8;9 \right)$.$S=\left[ 4;\frac{9}{2} \right)$.$S=\left( 4;\frac{9}{2} \right)$.$S=\left( 0;9 \right]$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$S=\left[ 4;\frac{9}{2} \right)$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP