Chia dung dịch A chứa Na+ NH4+ CO32-...

Chia dung dịch A chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42- thành hai phần bằng n...

0
Chia dung dịch A chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42- thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng hết với dung dịch HCl dư tạo 224 ml khí (đktc). Phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư đun nóng dư tạo 5,465 gam kết tủa và 672 ml khí NH3 (đktc). Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch A bằng
4,56 gam.3,04 gam.6,08 gam.9,12 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
6,08 gam.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP