Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 là thắng...

Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 là thắng lợi quân sự lớn nhất của nhân...

0
Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 là thắng lợi quân sự lớn nhất của nhân dân ta trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), vì:
Đã làm phá sản hoàn toàn Kế hoạch Nava của Pháp có Mĩ giúp sức. Góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới. Tác động trực tiếp buộc Pháp phải kí hiệp định Giơnevơ 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Đã làm thất bại âm mưu của Mĩ muốn quốc tế hóa cuộc chiến tranh Đông Dương.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tác động trực tiếp buộc Pháp phải kí hiệp định Giơnevơ 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP