Chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt...

Chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không g...

0
Chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không góp phần
thúc đẩy sự ra đời của tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng. thúc đẩy phong trào công nhân Việt Nam chuyển từ tự phát sang tự giác. lôi kéo tay sai người Việt trong quân đội Pháp đi theo cách mạng. thúc đẩy sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
thúc đẩy sự ra đời của tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP