Đóng góp đầu tiên đồng thời cũng là...

Đóng góp đầu tiên, đồng thời cũng là đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái ...

0
Đóng góp đầu tiên, đồng thời cũng là đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong 30 năm đầu của thế kỉ XX là:
Gửi bản yêu sách 8 điểm đến hội nghị Vécxai, đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân (1919). Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn đi theo khuynh hướng vô sản (7/1920). huẩn bị tích cực về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đào tạo cán bộ cách mạng (1921-1929). Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và soạn thảo Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (2/1930).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn đi theo khuynh hướng vô sản (7/1920).

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP