Nhiệm vụ cơ bản nhất đặt ra cho...

Nhiệm vụ cơ bản nhất đặt ra cho nhân dân Việt Nam từ khi thực dân Phá...

0
Nhiệm vụ cơ bản nhất đặt ra cho nhân dân Việt Nam từ khi thực dân Pháp đặt ách cai trị, bóc lột là:
Thực hiện nhiệm vụ dân tộc: đánh đuổi thực dân Pháp để giành độc lập dân tộc. Thực hiện nhiệm vụ dân chủ: đánh đổ chế độ phong kiến, tay sai để đem lại quyền tự do dân chủ. Đánh đuổi chế độ thực dân Pháp và tay sai, xây dựng chế độ dân chủ, tự do, bình đẳng, bác ái. Thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ, trong đó giương cao nhiệm vụ dân chủ lên hàng đầu.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Thực hiện nhiệm vụ dân tộc: đánh đuổi thực dân Pháp để giành độc lập dân tộc.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP