Vì sao 1972 Mĩ thiết lập quan hệ...

Vì sao 1972 Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Liên Xô?

0
Vì sao 1972 Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Liên Xô?
Mĩ muốn bình thường hóa mối quan hệ với Trung Quốc và Liên Xô Mĩ muốn hòa hoãn với Trung Quốc và Liên Xô để chống lại phong trào giải phóng dân tộc Mĩ muốn thay đổi chính sách đối ngoại với các nước xã hội chủ nghĩa Mĩ muốn mở rộng các nước đồng minh để chống lại các nước thuộc địa

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mĩ muốn hòa hoãn với Trung Quốc và Liên Xô để chống lại phong trào giải phóng dân tộc

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP