Năm 1918 Nguyễn Ái Quốc trở lại nước...

Năm 1918, Nguyễn Ái Quốc trở lại nước Pháp để hoạt động vì:

-1
Năm 1918, Nguyễn Ái Quốc trở lại nước Pháp để hoạt động vì:
Đã hoàn thành quá trình khảo sát thực tiễn cách mạng ở nhiều nơi trên thế giới. iết tin chiến tranh thế giới săp kết thúc, các nước tư bản sẽ tổ chức Hội nghị Vécxai ở Pháp. Muốn tìm hiểu cụm từ “tự do, bình đẳng, bác ái” và những gì ẩn chứa đằng sau nước tư bản Pháp. ự đoán ở Pháp sẽ là tâm điểm của nhiều sự kiện quốc tế, có tác động lớn tới cách mạng Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Muốn tìm hiểu cụm từ “tự do, bình đẳng, bác ái” và những gì ẩn chứa đằng sau nước tư bản Pháp.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP