Bản chất của Kế hoạch quân sự Nava...

Bản chất của Kế hoạch quân sự Nava là:

17
Bản chất của Kế hoạch quân sự Nava là:
Phân tán binh lực. Tập trung binh lực. Kết thúc chiến tranh trong danh dự. Giành thắng lợi quân sự buộc để kết thúc chiến tranh.

5 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
4
kết thúc chiến tranh trong danh dự
Kết thúc chiến tranh trong danh dự.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận
2
Đáp án đúng của câu này là:
Tập trung binh lực.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận
0
kết thúc chiến tranh trong vinh dự
Kết thúc chiến tranh trong danh dự.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận
0
Ý số 3

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận
-1
Xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương
Kết thúc chiến tranh trong danh dự. Giành thắng lợi quân sự buộc để kết thúc chiến tranh.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP