Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc...

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc tác động đến quan hệ quốc tế t...

0
Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc tác động đến quan hệ quốc tế thông qua sự kiện nào?
Hình thành trật tự hại cực Ianta.Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành. Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh giành được độc lập. Hình thành hệ thống Vecxai - Oasinhtơn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hình thành trật tự hại cực Ianta.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP