Cho 100ml dung dịch X chứa KAlO2 0...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Cho 100ml dung dịch ...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Cho 100ml dung dịch X chứa KAlO2 0,5M và Ba(AlO2)1M td với 100ml dung dịch Y(Hcl aM và H2SO4 1M) thu đc dung dịch Z và kết tủa T. Lọc T và nung đến m k đổi thu đc 30,95g rắn.
a,Viết pt ion
b,Tính a và CM các ion trong dung dịch Z
Ai giúp mk bài này với

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

số mol kết tủa al3+=0,15
số mol alo2-=0,25
=>h+ dư đánh tan 0,1al(oh)3 (ko xét thiếu h+ vì h+ trong h2so4=0,2>0,15)
=>số h+ mà hcl giữ là 0,05+0,1.3=0,35
ption nên tự tra gg -.-

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP