Cho 2 hợp chất hữu cơ X Y...

Cho 2 hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2 . Khi...

0
Cho 2 hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2 . Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z, còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là:
CH3OH và NH3 CH3OH và CH3NH2 CH3NH2 và NH3 C2H3OH và N2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

- XY lần lượt là NH2CH2COOCH3 và CH2 = CH – COONH4.

$N{{H}_{2}}C{{H}_{2}}COOC{{H}_{3}}(X)+NaOH\xrightarrow{{{t}^{0}}}N{{H}_{2}}C{{H}_{2}}COONa+C{{H}_{3}}OH(Z)$

$C{{H}_{2}}=CH-COON{{H}_{4}}(Y)+NaOH\xrightarrow{{{t}^{0}}}C{{H}_{2}}=CH-COONa+N{{H}_{3}}(T)+{{H}_{2}}O$

CH3OH và NH3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP