Cho a b là các số thực dương...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Cho a,b là các ...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Cho a,b là các số thực dương khác 1 thỏa mãn logab = căn 3. Giá trị của logcăn b/a ((căn bậc 3 của b)/ (căn a)) là

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Nó giống kiểu bài này, em chỉ cần chọn a=2 rồi tìm ra b sau đó thế vào biểu thức bấm máy tính là ra nhé !
hoặc cách tự luận rút ra ${{\log }_{a}}b=\sqrt{3}\to b={{a}^{\sqrt{3}}}$ rồi thế vào biểu thức và rút gọn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP