Cho bảng số liệu: TỔNG SẢN PHẨM TRONG...

Cho bảng số liệu: TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2...

0
Cho bảng số liệu:
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2010 VÀ 2015(Đơn vị: tỷ đô la Mỹ)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tổng sản phẩm trong nước của một số quốc gia năm 2015 so với 2010?
Thái Lan tăng nhiều nhất.Phi-lip-lin tăng chậm nhất. Xin-ga-po tăng ít nhất.Việt Nam tăng nhanh nhất.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Việt Nam tăng nhanh nhất.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP