Phát biểu nào sau đây không đúng với...

Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa chủ yếu của việc phát tr...

0
Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Duyên hải Nam Trung Bộ?
Làm thay đổi sự phân công lao động theo lãnh thổ. Nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên, môi trường. Giúp đẩy mạnh sự giao lưu với các vùng khác Tạo ra những thay đổi trong phân bố dân cư.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Nâng cao hiệu quả bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP